Nguỵ biện của người đánh bạc (the gambler’s fallacy)

945 lượt đọc

Bạn chơi trò tung đồng xu. Đồng xu hoàn toàn bình thường với hai mặt đều nhau. Bạn đã tung 7 lần và cả 7 lần liên tiếp đều nhận được mặt ngửa. Bạn nghĩ rằng, đồng xu đã xuất hiện mặt ngửa khá nhiều lần, vì thế bạn đoán lần thứ 8 sẽ xuất hiện mặt xấp. Nhưng thật ra, dù mặt ngửa có xuất hiện liên tiếp bao nhiêu lần đi chăng nữa, xác suất xảy ra mặt xấp hay ngửa vẫn chỉ là 0.5