Lý sự cùn (no true Scotsman)

729 lượt đọc

Ví dụ: Dân Bách Khoa chẳng biết giao tiếp xã hội. Nếu ai đó đến nói với anh ta rằng “Tao thấy Hùng nó học Bách Khoa mà giao tiếp tốt ghê”. Họ liền quay sang bảo “Thực ra Hùng nó đâu có phải dân Bách Khoa chính hiệu”