Tấn công cá nhân (ad hominem)

1876 lượt đọc

Ví dụ: Sally và Sam là hai người cùng đứng ra tranh cử chức tổng thống. Sau khi nghe Sally trình bày giải pháp của ông về một hệ thống thuế mới mà ông sẽ áp dụng nếu như đắc cử, Sam không phản biện bằng cách chỉ ra những điểm yếu trong bài trình bày của Sally mà hỏi khán giả: “Chúng ta có nên tin lời một người đàn ông chưa có gia đình, đã từng vào tù một lần và có mùi hôi nách hay không?”